شعب بانک هاي خارجي در ايران


بانك تجارتي ايران و اروپا

نشاني: شعبه تهران، خيابان آفريقاي شمالي (جردن سابق)، خيابان تنديس، پلاک ۲۸ ، کدپستي ۱۹۱۵۶۳۳۳۸۳
(۲۲۰۵۳۳۵۱-۲) - (۲۲۰۵۷۲۷۱-۳ ) -(۲۶۲۰۳۰۲۰- تلفن شعبه: ( ۲۷
۲۲۰۵۷۷۳۷ - دورنگار شعبه: ۲۶۲۰۳۰۲۹
eih@eihTehran.com
http://www.EihBank.com


بانک تعاون اسلامی برای سرمایه گذاری

نشاني: شعبه تهران، خيابان توحيد، نرسيده به ميدان توحيد، شماره ۳۳ ، طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين، كد پستي ۱۴۱۹۹۱۳۴۶۴
(۶۶۹۴۳۸۰۳) - ( تلفن شعبه: ( ۶۶۹۴۳۷۹۰
۰۲۱- دورنگار شعبه :۶۶۹۴۳۱۹۹
TaawonBank@yahoo.com


بانك المستقبل (فيوچر) 

نشاني شعبه: منطقه آزاد تجاري- صنعتي کيش، ويلاهاي فردوس ۲، جنب کلينيک خانواده
(۰۲۱-۲۶۲۰۱۳۱۱) - (۰۲۱- تلفن شعبه: تلفن دفتر نمايندگي در تهران : ( ۲۲۰۵۳۳۵۲
۰۲۱- دورنگار شعبه دورنگار دفتر نمايندگي در تهران : ۲۲۰۵۳۳۵۱
http://www.futurebank.com.bh


بانك استاندارد چارترد

نشاني: شعبه منطقه آزاد تجاري- صنعتي کيش، بلوار ايران، مجتمع تجاري پارس، بلوک ۱۶ ، کدپستي ۷۹۴۱۷
(۰۷۶۴-۴۴۲۳۹۲۰) - (۰۷۶۴-۴۴۲۳۹۲۴) - (۰۷۶۴- تلفن شعبه: ( ۴۴۲۳۹۲۵
۰۷۶۴- دورنگار شعبه: ۴۴۲۳۹۲۱

http://www.standardchartered.com


بانك تجارتي ايران و اروپا

نشاني: شعبه منطقه آزاد تجاري- صنعتي کيش، خيابان سنايي، مجتمع بانک ها، کدپستي ۷۹۴۱۵
(۰۲۱-۲۲۰۵۷۲۷۳) - (۰۲۱-۲۰۵۷۲۷۲) - (۰۲۱-۲۲۰۵۵۰۳۹) - (۰۲۱- تلفن: شعبه تلفن دفتر نمايندگي در تهران : ( ۲۲۰۵۷۲۷۱
۰۲۱ تلکس: ۲۱۳۶۴۵ - دورنگار شعبه دورنگار دفتر نمايندگي در تهران : ۲۲۰۵۳۳۵۱
eih@eihTehran.com
http://www.EihBank.com

طراحی سایت