بانک هاي غير دولتي


بانک اقتصاد نوين

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک ، روبروي نيايش، بلوار اسفندياري، پلاک ۲۴
۸۲۳۳۱۰۰۰ ، تلفن اداره مرکزي: ۸۲۳۳۰
دورنگاراداره مرکزي: ۸۸۶۵۱۶۴۹
   info@enbank.ir
http://www.enbank.ir


بانک پارسيان

نشاني: اداره مرکزي تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار شهيد فرحزادي، زرافشان غربي، پلاک ۴
۸۱۱۵۱۰۰۰ ، تلفن اداره مرکزي: ۸۴۸۴۲۱۵۱
تلفن گويا: ۸۴۸۴۴
info@parsian-bank.com
http://www.parsian-bank.com


بانک کارآفرين

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان ولي عصر، روبروي پارک ملت، خيابان ناهيد غربي، شماره ۹۷
۲۶۲۱۵۰۰۰- تلفن اداره مرکزي: ۵
دورنگاراداره مرکزي: ۲۶۲۱۴۹۹۹
info@karafarinbank.com
http://www.karafarinbank.com


بانک سامان

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان ولي عصر، نرسيده به چهارراه پارک وي ، نبش خيابان ترکش دوز، پلاک ۳
تلفن اداره مرکزي: ۲۳۰۹۵۱۰۰
دورنگاراداره مرکزي
تلفن گويا ۶۴۲۲
info@sb24.com
http://www.sb24.com


بانک پاسارگاد

نشاني: اداره مرکزي تهران ، خيابان وليعصر ، خيابان ميرداماد ، پلاک ۴۳۰
تلفن اداره مرکزي: ۸۲۸۹۰
دورنگاراداره مرکزي: ۸۸۶۴۹۴۴۴
info@bankpasargad.com
http://www.bpi.ir  


بانک سرمايه

نشاني: اداره مرکزي تهران - خيابان سپهبد قرني - نبش خيابان اراک پلاک ۲۴
۸۸۸۰۳۷۰۰ ، ۸۸۸۰۳۳۵۷ ، تلفن اداره مرکزي: ۸۸۸۹۰۶۰۵
دورنگاراداره مرکزي: ۸۸۸۹۰۳۹۰
info@sbank.ir پست الکترونيکي
http://www.sbank.ir وب سايت


بانک سينا

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان شهيد مطهري، ساختمان شماره ۱۸۷
تلفن اداره مرکزي: ۸۲۶۹
دورنگاراداره مرکزي --
۸۲۶۹
info@sinabank.ir
www.sinabank.ir


بانک شهر

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان سپهبد قرني، نبش کوچه خسرو، پلاک ۱۴۷
۸۸۳۲۳۸۳۹ ، تلفن اداره مرکزي: ۸۳۳۶۴۰۰۰
دورنگاراداره مرکزي: ۸۳۳۶۴۱۱۱
تلفن گويا --
www.shahr-bank.ir


بانک دي

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم، نبش کوچه پروين، شماره ۴۵ ، کدپستي ۱۹۶۶۸۳۵۶۱۱
تلفن اداره مرکزي: ۲۸۹۳۱۰۱۱
تلفن اداره مرکزي: ۲۸۹۳۱۴۱۱
دورنگار اداره مرکزي: ۲۸۹۳۱۰۱۹
info@bank-day.ir
www.bank-day.ir


بانک انصار

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان پاسداران شمالي، نرسيده به صاحبقرانيه، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹
۲۲۸۱۵۲۸۰- تلفن اداره مرکزي: ۵
دورنگاراداره مرکزي: ۲۲۸۱۰۰۴۶
تلفن گويا --
Info@Ansarbank.net
http://www.ansarbank.com


بانک تجارت

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان آيت ا.. طالقاني، تقاطع خيابان استاد نجات اللهي، شماره ۱۳۰
تلفن اداره مرکزي: ۸۱۰۴۱
دورنگاراداره مرکزي: ۸۸۸۹۹۵۰۵
تلفن گويا: ۸۸۳۲۰۶۰۳
info@tejarat-bank.com
http://www.tejaratbank.ir


بانک رفاه کارگران

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان وليعصر، نرسيده به ميدان ونک، پلاک ۲۵۸۴ ، کد پستي ۱۴۳۵۶۹۴۸۳۱
۸۸۶۵۴۱۴۱- تلفن اداره مرکزي: ۷۰
دورنگاراداره مرکزي: ۴۲۵۰۴۲۹۲
۸۸۰۶۵۱۱۰- تلفن گويا: ۳
www.refah-bank.ir


بانک صادرات ايران

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان سميه، ساختمان سپهر شماره ۴۳ کدپستي: ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳
۸۸۳۰۷۸۱۵ ، ۸۸۸۲۶۱۲۲-۶ ، ۸۸۳۰۶۰۹۱- تلفن اداره مرکزي: ۴
دورنگاراداره مرکزي: ۸۸۳۰۶۰۹۵
۸۸۳۰۸۹۳۵، تلفن گويا ۸۸۳۰۰۴۶۸
http://www.bsi.ir/ 


بانک ملت

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان طالقاني، نبش فرصت، ساختمان بانک ملت
۸۲۹۶۱ ، تلفن اداره مرکزي: ۸۲۹۶۹
دورنگاراداره مرکزي: ۸۲۹۶۲۷۰۰
info@bankmellat.ir
http://www.bankmellat.ir


بانک حکمت ايرانيان

نشاني: اداره مرکزي تهران ، ميدان آرژانتين ، ابتداي خيابان آفريقا، نبش کوچه ۳۷ ( بن بست دارا) ، پلاک ۲۶
تلفن اداره مرکزي: ۸۹۵۷۷
دورنگاراداره مرکزي: ۸۹۵۷۱۵۰۲
http://www.hibank24.com


بانک گردشگري

نشاني: اداره مرکزي تهران، خيابان ولي عصر، بالاتر از پارک وي، خيابان شهيد فياضي، پلاک ۵۱ ، طبقه اول
۲۲۶۳۰۳۴۵- تلفن اداره مرکزي: ۹
دورنگاراداره مرکزي
info@tourismbank.ir
http://www.tourismbank.ir


بانک ايران زمين

نشاني: اداره مرکزي تهران، بلوار ميرداماد، نبش خيابان شمس تبريزي شمالي، پلاک ۱۸۷ ، کد پستي: ۱۹۱۹۹۱۳۸۵۳
۲۶۴۰۱۵۶۰-۶۸ ، تلفن اداره مرکزي: ۲۴۷۵۰۰۰
دورنگاراداره مرکزي: ۲۶۴۰۱۵۶۹
info@izmail.ir پست الکترونيکي
www.izbank.ir وب سايت


بانک قوامين

نشاني : اداره مرکزي تهران، ميدان آرژانتين، ابتداي بلوار آفريقا، برج قوامين
تلفن اداره مرکزي : ۸۸۶۴۳۰۰۰
دورنگاراداره مرکزي
info@ghavamin.com
http://www.ghavamin.com


بانک خاورميانه

نشاني : اداره مرکزي تهران، خيابان احمد قصير (بخارست)، نبش خيابان پنجم، پلاک ۲، کدپستي ۱۵۱۳۶۴۵۷۱۷
تلفن اداره مرکزي : ۴۲۱۷۸۰۰۰
دورنگاراداره مرکزي : ۸۸۷۰۱۰۹۵
info@middleeastbank.ir
www.middleeastbank.ir


بانک آينده

نشاني : اداره مرکزي تهران، ميدان آرژانتين، خيابان شهيد احمد قصير (بخارست)، خيابان شهيد احمديان (پانزدهم)، پلاک ۱
تلفن اداره مرکزي : ۸۵۹۳۰
دورنگاراداره مرکزي ۸۵۹۳۲۱۵۱
info@ba24.ir

طراحی سایت