مشخصات پستی و شماره تماس های ما.


دفتر مرکزی زنجان
تلفن 333  64  333  (24)  0098 
نمابر 021  22  333  (24)  0098 
زنجان، صندوق پستی 45135-1515
دفتر تهران
تلفن 1711  75  88  (21)  0098 
نمابر 1713  75  88  (21)  0098 
تهران، صندوق پستی 15875-7797


لطفا پیامها، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمائید.ارسال به :
   
طراحی سایت